19. september 2018
  |  Logg inn
Misjonsforeningen

Misjonsforeningen

Samling for alle med fokus på misjon gjennom sang, andakt og bønn. Vi samles en tirsdag i måneden kl. 19. I tillegg arrangerer misjonsforeningen fastelavnsfesten hvert år.

Kontaktperson

Inger Johanne Raundalen, telefon 37012012.