19. september 2018
  |  Logg inn
Menighetskoret

Arendal Frikirke har et aktivt menighetskor med 40-50 medlemmer. Foruten den ukentlige øvelsen er det sangoppdrag i menigheten og i andre kirker gjennom året. Sosialt er koret et fantastisk fellesskap, og annethvert år drar vi på kortur. Turene har gått til steder i Norge, og også Danmark og Nederland er besøkt.

Dirigent er Halvor Martins. Styreleder er Torstein Nilsen.

Det er øvelse hver mandag kl 19.30 med få unntak. Du er velkommen til å bli med!