19. september 2018
  |  Logg inn
Husgrupper

Husgrupper

Husgrupper møtes hver 14. dag eller en gang i måneden med fokus bibelstudie og bønn for og med hverandre. Husgruppen er et lite felleskap hvor man kan hjelpe og styrke hverandre i tro og liv. Det finns grupper med ulik sammensetning, møtedager og måte å gjøre ting på, og det finns helt sikkert en gruppe for deg også!

Kontaktperson

Gruppekoordinator Gunnar Skjævestad, telefon 97055811.