19. september 2018
  |  Logg inn
Gudstjenester

Gudstjenester

Det er gudstjeneste hver søndag kl 11.00. Dette er menighetens hovedsamling, og det er Søndagsskole og Søndagstweens.

Som flergenerasjonsmenighet legger vi gudstjenestene litt forskjellig opp over en måned. Ofte er det familiegudstjeneste hvor alle er samlet med spesielt fokus på barn og unge.

Menighetens kor og sangkrefter medvirker i våre gudstjenester, og enkelte ganger hentes det inn andre kor og sangkrefter også.

Det er skyssordning hver søndag, nummer står i menighetens annonse hver uke.

De fleste søndager er det kirkekaffe etter gudstjenesten.

Velkommen til gudstjeneste!