19. september 2018
  |  Logg inn
Andre arrangementer

Andre arrangementer


Frik-kveld på Plankemyra

Møte med sang, andakt og bevertning på Plankemyra Bo- og Omsorgssenter for beboere med familier og andre interesserte.
Samling en onsdag i måneden kl. 18.

Kontaktperson: Pie Aurebekk, telefon 37022670.

Misjonsmessen

Misjonsmessen i november er også et av årets høydepunkter med masse fellesskap og aktivitet for alle i kirken. Det er salg av mat, bakerivarer, håndarbeid mv. På misjonsmessen samles det inn størstedelen av menighetens bidrag til misjonsarbeid.

Kontakperson: Marit Holtane, telefon 48210137.

Julekonsert

Holdes i desember og samler hele menigheten og alle kor i menigheten.