19. september 2018
  |  Logg inn
Kirkelige handlinger

Menigheten praktiserer dåp, konfirmasjon og vielse, og forretter i begravelse.

- Hovedregelen ved dåp er at minst en av foreldrene må være medlem i Frikirken (dette av hensyn til norsk lov).

- Det er ikke krav om medlemskap eller dåp for å følge Frikirkens konfirmasjonsopplegg. Konfirmasjon er å betrakte som trosopplæring, som kan stå uavhengig av dåp.

- Hovedregelen ved vielse er at enten brud eller brudgom er medlem i Frikirken.

- Det er ikke krav om medlemskap for at menighetens pastorer forretter i begravelse eller bisettelse, men det skjer fortrinnsvis i tilfeller der det er en vis form for tilhørighet til menigheten.

For spørsmål vedrørende kirkelige handlinger, ta kontakt til pastor Anne Mari Schiager Topland mobil 47469496 eller Arvid Hunemo mob 90686930.