23. februar 2018
  |  Logg inn
Kirkelige handlinger

Menigheten praktiserer dåp, konfirmasjon og vielse, og forretter i begravelse.

- Hovedregelen ved dåp er at minst en av foreldrene må være medlem i Frikirken (dette av hensyn til norsk lov).

- Det er ikke krav om medlemskap eller dåp for å følge Frikirkens konfirmasjonsopplegg. Konfirmasjon er å betrakte som trosopplæring, som kan stå uavhengig av dåp.

- Hovedregelen ved vielse er at enten brud eller brudgom er medlem i Frikirken.

- Det er ikke krav om medlemskap for at menighetens pastorer forretter i begravelse eller bisettelse, men det skjer fortrinnsvis i tilfeller der det er en vis form for tilhørighet til menigheten.

For spørsmål vedrørende kirkelige handlinger, ta kontakt til pastor Halvard Myhren, mobil 90 15 33 61.